Tjänster

Vi har även goda erfarenheter av att fungera som projektledare vid stora arrangemang t.ex. företagsevent, jubileum.